OCT HOME 01  OCT  OCT HOME 03

Oosterhout Container Terminal

Oosterhout Container Terminal B.V. (OCT) is in 2000 van start gegaan. Het bedrijf is inmiddels uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande terminal in West-Brabant. Vanuit de strategisch gelegen locatie aan het Wilhelminakanaal behandelen en vervoert OCT dagelijks tientallen ladingen half- en eindfabrikaten. De containerterminal is een van de grootste logistieke draaipunten in Nederland. En de dienstverlening van OCT groeit gestaag.

In samenwerking met diverse vaste partners ontwikkelen we onze ­transport- en aanverwante diensten continu en vinden we maatoplossingen voor opdrachtgevers.

OCTrietveldbv.nl

Transport over water

Transport over water is de toekomst. Het biedt een betrouwbaar, flexibel en duurzaam alternatief voor de toenemende files en de daarmee gepaard gaande kosten. OCT heeft een systeem voor overslag gecreëerd. Door vervoer via water en weg te integreren vermijdt het bedrijf wachttijden, opereert het flexibel en laat het routes optimaal op elkaar aansluiten. OCT kan een volledige service leveren: van geconditioneerde en beveiligde opslag op het ruime terrein tot het afhandelen van douaneformaliteiten. OCT investeert voortdurend in de kwaliteit en uitbereiding van haar faciliteiten. De kadelengte is onlangs meer dan verdubbeld, van 130 naar 345 meter, en een tweede brugkraan is in gebruik genomen. Hierdoor kunnen nu drie schepen tegelijk aanleggen.

OCT heeft inmiddels 40 medewerkers op de terminal zodat de terminal 24 uur per dag operationeel is. De verwachting is dat OCT in 2017 ongeveer 57.000 containers zal afleveren bij de klant.

Brabant Intermodal

In de toenemende vraag naar mobiliteit maakt OCT steeds de afweging wat de meest efficiënte vorm van vervoer is. Dit komt onder andere tot uitdrukking in het samenwerkingsverband Brabant Inter Modal, dat OCT is aangegaan met terminals van Waalwijk, Tilburg, Eindhoven en Veghel.

Lees meer...

Dienstverlening

In samenwerking met diverse vaste partners ontwikkelen we onze ­transport- en aanverwante diensten continu en vinden we maatoplossingen voor opdrachtgevers.

  
 

Lees meer...

AEO certificaat

OCT heeft in 2009 het AEO certificaat (Authorized Economic Operator) van de douane behaald. Het AEO Certificaat is een certificaat dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. 
 

Lees meer...